Chúng tôi mong rằng những món quà của mình sẽ đem đến niềm vui, tạo thêm động lực tích cực cho những đối tượng dễ tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người già) cần được xã hội bảo vệ.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bình Phước

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Đồng Nai