Chào mừng đến với công ty TNHH Mỹ phẩm LG VINA

Ứng tuyển ngay

Fullname
Applied post / Vị trí ứng tuyển [Assistant Brand Manager (Beauty Category)]
CAREER OBJECTIVE/ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
EDUCATION/HỌC VẤN
WORK EXPERIENCE/KINH NGHIỆM LÀM VIỆC