Tiếp nhận gửi hàng

0974 68 99 66

Bưu phẩm không ngủ đêm

Dịch vụ phát hẹn giờ

Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ. Ngoài ra COD Việt Nam còn chấp nhận chuyển phát nhanh đi khu vực ngoại thành và nông thôn theo thời gian thoả thuận.